Шүүхийн байрны дотоод орчинд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлээ.

Шинэ коронавирусын /COVID-19/-ын халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тус шүүхийн байрны бүх өрөө тасалгаануудад ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийг   2020.03.18-ны өдөр зохион байгууллаа. Ариутгал халдваргүйтгэлжүүлэлтийг 0,1%-ын жавелионы уусмалаар шүршиж  Монгол улсын /Стандарт-MNS-5161-1,2,3:2002/ стандартыг баримтлан Мэргэжлийн байгууллага болох Өмнөговь аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвийн мэргэжилтэн Ш.Оюунтуяа, Т.Насанжаргал нар хийж гүйцэтгэсэн байна.