Иргэнд шүүхийн үйлчилгээг ойртуулж ажиллаа.

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүхээс “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ” хуулийн 27.2-т “Шүүх, прокурор, хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаа нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй байна” гэж заасны дагуу

2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр тус шүүхийн шүүгчийн туслах М.Бүдээ нь Баян-Овоо сумын иргэн Х.Э-д гэрт нь очиж шүүхийн үйлчилгээг ойртуулж түүний “Ажиллаж байсан байдлыг тогтоох” үүднээс тайлбар, мэдүүлэг авч ажилласан байна.