ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛ”-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЦАХИМ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

 “ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛ”-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЦАХИМ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

 

2020.12.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ханбогд сум

Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газартай хамтран Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан “Зорчих эрхийг хязгаарлах ял”-ыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэглэхтэй холбогдуулан цахим гав, программ, техник хангамжийг танилцуулах сургалтыг 2020 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр “zoom” программ ашиглан цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдлаа.

Тус сургалтад Ерөнхий шүүгч Д.Баттулга, шүүгч Г.Даваанаран, шүүгч Г.Батмөнх, мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Ц.Гантуяа, шүүгчийн туслах С.Аззаяа, шүүгчийн туслах Х.Ууганбат, шүүгчийн туслах Б.Номинтунгалаг нар хамрагдлаа.