Дархлаагаа дэмжиж, цар тахлаас сэргийлье.

Дархлаагаа дэмжиж, цар тахлаас сэргийлье.

 

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүхийн Тамгын газраас дэлхий дахинд тархаж буй COVID-19 (Коронавирус)-т халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор шүүгч болон шүүхийн захиргааны ажилтнуудыг дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүнээр хангаж ажиллаа.