Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид цахимаар сургалт зохион байгууллаа.

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид цахимаар сургалт зохион байгууллаа.
 
2021 онд Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумаас 30 иргэдийн төлөөлөгч санамсаргүй түүврийн аргаар сонгогдсон бөгөөд цаг үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч нарт сургалт зохион байгуулах төлөвлөгөөний дагуу 2021 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр Шүүхийн тамгын газрын дарга Н. Баяржаргал, шүүгчийн туслах Б. Номинтунгалаг нар шүүхийн байранд сургалт зохион байгуулж батламж гардууллаа.
 
Зарим шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч нар цахимаар оролцсон бөгөөд иргэдийн төлөөлөгч нарын сонирхсон асуултад хариулж мэдээлэлээр хангаж ажиллаа.