2022 ОН 1-Р УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХЯНАЛ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ