Эрүүгиийн хэрэг

2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр товлогдсон эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 2.4-т зааснаар М.Ганбаатар, Б.Өлзийбадрах, Б.Чинбадрал нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж, хянан хэлэлцээд шүүгдэгчийн өмгөөлөгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдаанын хойшлуулав.

2019 оны 12 дугаар 24-ний өдөр товлогдсон эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Э.Золбаярт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж, хянан хэлэлцээд шүүгдэгчийн 500 нэгжээр торгож шийдвэрлэв.