Иргэний хэрэг

2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр товлогдсон Хаан шоргоолж ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагчийг эрэн сурвалжлуулах тухай иргэний хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр товлогдсон Л.Золзаяагийн нэхэмжлэлтэй ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүгч Ц.Урангуа даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр товлогдсон Р.Цэцэгмаагийн нэхэмжлэлтэй нийгмийн даатгалын дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүгч Ц.Урангуа даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр товлогдсон Л.Золзаяагийн нэхэмжлэлтэй ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай иргэний хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.  

2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр товлогдсон Х.Энхтүвшингийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч Ч.Мягмарсүрэнд холбогдох гэрлэлт цуцлуулах тухай иргэний хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр товлогдсон А.Болортуяагийн нэхэмжлэлтэй хариуцагч Д.Эрдэнэбаярт холбогдох 15.608.900 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг шүүгч Ц.Урангуа даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.

Эрүүгийн хэрэг

2020 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 2-т  зааснаар М.Лхамжавт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж хянан хэлэлцээд 2 жилийн хорих ял оноож шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар М.Баатарсүрэн, М.Амарсанаа нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж хянан хэлэлцээд тус бүр 1 жилээр тэнсэж шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 11.7 дугаар зүйлийн 1.1-т зааснаар Б.Нандинг, Ж..Очирпүрэв нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж хянан хэлэлцээд Б.Нандинг 450,000 төгрөгөөр торгож, Ж.Очирпүрэвийг 1,500,000 төгрөгөөр тус тус торгож шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Б.Сувд-Эрдэнэд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж хянан хэлэлцээд шүүгдэгчийг 500,000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 2-т  зааснаар М.Лхамжавт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж хянан хэлэлцээд 2 жилийн хорих ял оноож шийдвэрлэв

2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2-т  зааснаар Ч.Энхжаргалд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж хянан хэлэлцээд 500 нэгжээр торгож  шийдвэрлэв

 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 15.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2-т  зааснаар Г.Алтангэрэлд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж хянан хэлэлцээд 800 нэгжээр торгож  шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 17.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 2.2-т  зааснаар Т.Эрхэмбаярт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж хянан хэлэлцээд 2 жилийн хорих ял оноож шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр товлогдсон Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 18.5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Б.Баярманлайд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч У.Урангуа даргалж хянан хэлэлцээд 500 нэгжээр торгож  шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр товлогдсон Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 11.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар М.Идэрлхагвад холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч ц.Урангуа даргалж хянан хэлэлцээд 10,000,000 нэгжээр торгож  шийдвэрлэв.