Эрүүгийн хэрэг

2020 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 2.4 зааснаар Чинбадрал, Ганбаатар, Өлзийбадрах нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж хянан хэлэлцээд шүүгдэгч Ганбаатарын хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

2020 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 17.3 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Ариунболдод холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж хянан хэлэлцээд жолоодох эрхийг 6 сарын хугацаагаар хорих ял оноож шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 12.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Ж.Цэрэн-Очирт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж хянан хэлэлцээд шүүгдэгч Ж.Цэрэн-Очирийг 2 жил 7 сар 10 хоногын хугацаагаар хорих ял шийтгэв.

2020 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 17.3  дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Н.Доржсүрэнд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж хянан хэлэлцээд шүүгдэгч Н.Доржсүрэнг 2 жилийн хугацаагаар хорих ял шийтгэв.

2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 27.10  дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Л.Эрдэнэбилэгт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж хянан хэлэлцээд шүүгдэгчийг хариуцлагаас чөлөөлж хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрллээ.