Иргэний хэрэг

2020 оны 01 дүгээр  сарын 28-ны  өдөр товлогдсон Ч.Намдагмаагийн нэхэмжлэлтэй ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох  тухай иргэний хэргийг  шүүгч Д.Баттулга даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр  сарын 28-ны  өдөр товлогдсон Ш.Ганбатын нэхэмжлэлтэй ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох  тухай иргэний хэргийг  шүүгч Д.Баттулга даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр  сарын 28-ны  өдөр товлогдсон Б.Азжаргалын нэхэмжлэлтэй Батзаяад холбогдох 6.600.000 төгрөг гаргуулах  тухай иргэний хэргийг  шүүгч Д.Баттулга даргалж, хянан хэлэлцээд хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр  сарын 29-ний  өдөр товлогдсон Хаан шоргоолж ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй хариуцагчийг эрэн сурвалжлуулах  тухай иргэний хэргийг  шүүгч Ц.Урангуа даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр  сарын 29-ний  өдөр товлогдсон Нансалмаагийн  нэхэмжлэлтэй хөдөлмөрийн дэвтрийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай иргэний хэргийг  шүүгч Ц.Урангуа даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр  сарын 29-ний  өдөр товлогдсон Энхчимэгийн нэхэмжлэлтэй ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох  тухай иргэний хэргийг  шүүгч Ц.Урангуа даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.

 

Эрүүгийн хэрэг

2020 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 11.6 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Ууган-Эрдэнэд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Ц.Урангуа даргалж хянан хэлэлцээд 500.000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр товлогдсон Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар Г.Пүрэвхүүд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Ц.Урангуа даргалж, хянан хэлэлцээд хэргийг прокурорт буцааж шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ий өдөр товлогдсон Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт зааснаар Д.Нямдаваад холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга  даргалж, хянан хэлэлцээд хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн өмгөөлөгчийн иргэний хариуцагчийг шүүх хуралдаанд оролцуулах хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж  шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр товлогдсон Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1-т зааснаар О.Пүрэвдоржид холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж, хянан хэлэлцээд шүүгдэгч өмгөөлөгч авч хэргийн материалтай танилцах хугацаагаа олгож шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэв.

2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр товлогдсон Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Азжаргал холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж, хянан хэлэлцээд шүүгдэгч өмгөөлөгч авч хэргийн материалтай танилцах хугацаагаа олгож шүүх хуралдааныг хойшлуулж шийдвэрлэв.