Иргэний хэрэг

2020 оны 02 дугаар  сарын 10-ны  өдөр товлогдсон Н.Нарантуяагийн нэхэмжлэлтэй ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох  тухай иргэний хэргийг  шүүгч шүүгч Ц.Урангуа даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.

2020 оны 02 дугаар  сарын 12-ны  өдөр товлогдсон Оюунтунгалагийн нэхэмжлэлтэй Шинэхүүд холбогдох хүүхдийн тэтгэмж тогтоолгох  тухай иргэний хэргийг  шүүгч шүүгч Ц.Урангуа даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.

Эрүүгийн хэрэг

2020 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Батдэлгэрт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Ц.Урангуа даргалж хянан хэлэлцээд 800.000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэв.

2020 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Б.Батжаргалд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Ц.Урангуа даргалж хянан хэлэлцээд 900.000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэв.

2020 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1-т зааснаар Н.Отгонтөгсөд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Ц.Урангуа даргалж хянан хэлэлцээд 1 жилийн хорих ял оноож шийдвэрлэв.