Иргэний хэрэг

2020 оны 02 дугаар  сарын 17-ны  өдөр товлогдсон Нямсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй Цогтцэций еранхий боловсролын сургуульд холбогдох урьд ажиллаж байсан ажилд эргүүлэн томилуулах, ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулах, эрүүл мэндийн даатгаал болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт нөхөн бичилт хийлгэх  тухай иргэний хэргийг  шүүгч Ц.Урангуа даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.

2020 оны 02  дугаар  сарын 17-ны  өдөр товлогдсон Ургамалцэцэгийн нэхэмжлэлтэй Эрдэнэбилэгт холбогдох 3,000,000 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг  шүүгч Ц.Урангуа даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэв.

2020 оны 02 дугаар  сарын 17-ны  өдөр товлогдсон Ганчимэгийн нэхэмжлэлтэй Эрх зүйн ач холбогдол бүхий үйл явдлыг тогтоох тухай иргэний хэргийг  шүүгч Ц.Урангуа  даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.

Эрүүгийн хэрэг

2020 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Дэлгэрбуянд холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Ц.Урангуа даргалж хянан хэлэлцээд 800.000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэв.

20 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэгт зааснаар Бат-Эрдэнэ, жангар нарт  холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Ц.Урангуа даргалж хянан хэлэлцээд 900.000 төгрөгөөр торгож шийтгэв.