Иргэний хэрэг

2020 оны 03 дугаар  сарын 09-ний  өдөр товлогдсон Г.Өнөрийн нэхэмжлэлтэй ажиллаж байсанбайдлаа тогтоолгох  тухай иргэний хэргийг  шүүгч Ц.Урангуа даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.

2020 оны 03 дугаар  сарын 09-ний  өдөр товлогдсон Ц.Эрдэнэчимэгийн нэхэмжлэлтэй ажиллаж байсанбайдлаа тогтоолгох  тухай иргэний хэргийг  шүүгч Ц.Урангуа даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.

2020 оны 03 дугаар  сарын 09-ний  өдөр товлогдсон В.Оюун-Эрдэний нэхэмжлэлтэй ажиллаж байсанбайдлаа тогтоолгох  тухай иргэний хэргийг  шүүгч Ц.Урангуа даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.

2020 оны 03 дугаар  сарын 10-ны  өдөр товлогдсон Хас Банк ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Б.Төгөлдөр Э.Өлзийсугир нарт 20,044,725.68 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг  шүүгч Д.Баттулга даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хүсэлтийг хангаж хариуцагчийг эрэн сурвалжлах шүүгчийн захирамж гарав.

Эрүүгийн хэрэг

2020 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 11.3 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар С.Мөнхзоригт холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Ц.Урангуа даргалж хянан хэлэлцээд 1 жил тэнсэн хянан харгалзаж  шийдвэрлэв.

2020 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 22.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Г.Батзоригт  холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж хянан хэлэлцээд шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

2019 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 27.10 дугаар зүйлийн 2 дахь  хэсгийн 2.1, 2.4-т зааснаар Мандалд  холбогдох шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлгийг шүүгч Ц.Урангуа даргалж, шүүгдэгчийн өмгөөлөгчийн хүсэлтийг хангаж шийдвэрлэв.