Иргэний хэрэг

2020 оны 03 дугаар  сарын 18-ны өдөр товлогдсон Т.Ганбаатарын нэхэмжлэлтэй ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох  тухай иргэний хэргийг  шүүгч Д.Баттулга даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.

2020 оны 03 дугаар  сарын 18-ны өдөр товлогдсон Д.Нэргүйн нэхэмжлэлтэй ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох  тухай иргэний хэргийг  шүүгч Д.Баттулга даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж  шийдвэрлэв.

2020 оны 03 дугаар  сарын 18-ны өдөр товлогдсон Х.Хатанбаатарын нэхэмжлэлтэй У.Насанжаргалд холбогдох гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн тэтгэлэг  тогтоолгох  тухай иргэний хэргийг  шүүгч Д.Баттулга даргалж, хянан хэлэлцээд хариуцагчийн өмгөөлөгчийн хүсэлтээр шүүх хуралдааныг хойшлуулав.

2020 оны 03 дугаар  сарын 20-ны өдөр товлогдсон Д.Эрдэнэбилэгийн нэхэмжлэлтэй Саппорт сервис монголиа ХХК-д холбогдох ажлаас үндэслэлгүй халсныг тогтоолгох, урьд ажиллаж байсан ажилд эгүүлэн тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулах тухай иргэний хэргийг  шүүгч Д.Баттулга зохигчдын эвлэрлийг батлав.

2020 оны 03 дугаар  сарын 20-ны өдөр товлогдсон MCS пороперти ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй Б.Хашбаатарт холбогдох, 91.378.560 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэргийг  шүүгч Д.Баттулга зохигчдын эвлэрлийг батлав.

Эрүүгийн хэрэг

2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 11.6 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Э.Төгөлдөрт  холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж хянан хэлэлцээд 900.000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэв.

2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 11.6 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Т.Болдоод  холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж хянан хэлэлцээд 500.000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэв.

2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар Энхтуулд  холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж хянан хэлэлцээд 1 жилээр тэнсэж  шийдвэрлэв.

2020 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр Эрүүгийн хуулийн  тусгай ангийн 17.3 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар М.Нандинзаяад  холбогдох эрүүгийн хэргийг шүүгч Д.Баттулга даргалж хянан хэлэлцээд гэм буруутайд тооцож ялаас чөлөөлөв.