БАТЛАВ.

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД         СУМ  ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ  ШҮҮГЧ                           Д.БАТТУЛГА

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЭРҮҮГИЙН

 ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

               2021.06.04                                                                                                                                              Ханбогд сум

Д/д

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

Шүүгдэгчийн овог нэр

Хуралдааны бусад оролцогчдын нэр

 

Хэргийн зүйл

Шүүх хуралдаан эхлэх огноо цаг , минут

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

   Д.Баттулга

 

 

 

 

   

 Б.Мөнхболд

Улсын яллагч

Т.Мөнхжаргал

 

 

 

10.6-1

 

 

 

2021.06.07

10:00

Шүүгдэгч өмгөөлөгч

Б.Баясгалан

Б.Батбаяр

Хохирогч

Н.Туул

 

Х.Х.Ё.Төлөөлөгч

Д.Даариймаа

Хохирогч өмгөөлөгч

Б.Намнансүрэн

И.Нэхэмжлэгч

Б.Мөнхболд

 

 

 2.

 

 

 

 

    Д.Баттулга

 

 

 

   Ц.Бямбажав

 

 

 

Улсын яллагч

 

 

В.Төгсбаяр

 

 

      17.1-1

 

     2021.06.08

       15:30

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Д.Баттулга

Г.Батмөнх

Г.Даваанаран

 

 

 

 

 

 

 

М.Ням-Эрдэнэ

Улсын яллагч

Б.Энхмэнд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.06.10

10:00

Иргэдийн төлөөлөгч

Н.Болорцэцэг

Шүүгдэгчийн Өмгөөлөгч

Д.Төмөрбаатар

З.Хүрэлсүх

Хохирогчийн төлөөлөгч өмгөөлөгч

Ө.Анхбаяр

Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн өмгөөлөгч

Ц.Цогтсайхан

Гэрч

М.Чулуунбаатар

Б.Түвшинжаргал

Д.Азжаргал

Л.Даваадорж

Шинжээч

С.Шүрцэцэг

 

4.

Г.Батмөнх

Д.Баттулга

Г.Даваанаран

 

 

Ч.Алтанхүү

 

Улсын яллагч

Б.Энхмэнд

 

 

 

10.1-1

 

 

 

 

 

2021.06.11

10:00

Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч

Д.Баттогтох

 

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч

Ч.Наранцэцэг

Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгчийн өмгөөлөгч

Д.Оюун-Эрдэнэ

Иргэдийн төлөөлөгч

 

 

Э.Бямбацэцэг              

 

 

5.

 

 

Г.Даваанаран

Э.Амарбаясгалан

М.Баатарсүрэн

Улсын яллагч

В.Төгсбаяр

27.10-2.2.3

2021.06.11

14:00

 

И/нэхэмжлэгч

Батцэнгэл

И/хариуцагч

Мөнхбат

                                                    

                                        

                                       

 

                                        МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ  

                                        МЭРГЭЖИЛТНИЙ  ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                           Д.ТУУЛ

 

 

 

                                                                                                                                      БАТЛАВ. ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД

                                                                                                          СУМ  ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН

ЕРӨНХИЙ  ШҮҮГЧ                             Д.БАТТУЛГА

 

                        

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН  ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

 

 

2021.05.28                                                                                                                                               Ханбогд сум    

                                                          

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

 

Нэхэмжлэгч

 

 

Шүүх хуралдааны бусад оролцогч

Хариуцагч

 

Маргааны төрөл

 

Шүүх хуралдаан эхлэх огноо, цаг минут

1.

Г.Даваанаран

Б.Нэргүй

 

 

 

 

 

Цагаатгалын нөхөн олговорт 40.000.000 төгрөг гаргуулах тухай

2021.06.02

10:00

2.

Г.Батмөнх

      Н.Чойжамц

 

 

Хариуцагчийг эрэн сурвалжлах

2021.06.02

11:00

 

 

3.

Д.Баттулга

Говийн шигтгээ ХХК

 

 

Ганхүү

204.395.730 төгрөг гаргуулах тухай

2021.06.03

10:00

 

Д.Баттулга

О.Мөнхцэцэг

 

 

Х.И.Төлөөлөгч

Н.Гарьдхүү

Т.Батхуяаг

19,000,000 төгрөг гаргуулах тухай

2021.06.03

12:00

4

Г.Батмөнх

Төрийн банк

 

 

 

Н.И.Төлөөлөгч Төрсүлд

Х/Өмгөөлөгч Н.Энхтөр

 

Ц.Мөнх-Эрдэнэ

М.Оюун-Эрдэнэ

10,394,947.58 гаргуулах тухай

2021.06.04

11:00

 

 

 

 

   

                             АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ                                    Д.ТУУЛ