БАТЛАВ. ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД                                 СУМ  ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ  ШҮҮГЧ                                                    Д.БАТТУЛГА

 

 

 

 

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЭРҮҮГИЙН

 ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

             

 

                2021.07.02                                                                                                                                              Ханбогд сум

Д/д

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

Шүүгдэгчийн овог нэр

Хуралдааны бусад оролцогчдын нэр

 

Хэргийн зүйл

Шүүх хуралдаан эхлэх огноо цаг , минут

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

Д.Баттулга

 

 

 

 

      Э.Уранбилэг

 

Улсын яллагч

 

В.Төгсбаяр

 

 

 

 

 

17.4-1

 

 

 

 

 

 

2021.07.05

10:00

 

Хохирогч

 

Акума –Эрин ХХК

 

Х.Х.Ё.И.Төлөөлөгч

 

З.Буяндаваа

 

Ш.Өмгөөлөгч

 

Т.Ариунболд

 

 

 

 

2.

 

 

 

Г.Даваанаран

 

 

Ш.Энхболд

С.Бямбадорж

 

 

Улсын яллагч

 

В.Төгсбаяр

 

 

 

22.4-4

 

 

 

 

2021.07.08

10:00

 

Ш.Өмгөөлөгч

 

П.Гансүх

 

 

 

 

3.

   

  

 

 

 Г.Даваанаран

 

 

 

 

 

   Г.Шүрэнхишиг

 

Улсын яллагч

 

В.Төгсбаяр

 

 

 

22.4-2

22.5-1

 

 

 

 

2021.07.09

09:00

 

Өмгөөлөгч

С.Мөнхтулга

С.Батнасан

Н.Батбаяр

 

Ш.Өмгөөлөгч

Н.Алтанцэцэг

Г.Мөнгөнцэцэг

М.Цэрэндэжид

 

 

 

 

                                        

 

                                        МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ  

                                        МЭРГЭЖИЛТНИЙ  ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                           Д.ТУУЛ

                                                                                             

 

                                                                                                                           БАТЛАВ. ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД

                                                                               СУМ  ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН

                               ЕРӨНХИЙ  ШҮҮГЧ                              Д.БАТТУЛГА

 

 

                        

 

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН  ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

 

 

2021.07.02                                                                                                                                              Ханбогд сум    

                                                           №

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

 

Нэхэмжлэгч

 

 

Шүүх хуралдааны бусад оролцогч

Хариуцагч

 

Маргааны төрөл

 

Шүүх хуралдаан эхлэх огноо, цаг минут

1.

Г.Даваанаран

Э.Насанжаргал

 

 

 

Н.Өмгөөлөгч

Ц.Баярмаа

Х/Өмгөөлөгч

Г.Мөнгөнцэцэг

А.Цогтбаатар

Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох, дундын эд хөрөнгийн маргаан шийдвэрлэх

2021.07.07

10:00

 

 

                         

 

                             МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ  

                             МЭРГЭЖИЛТНИЙ  ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                           Д.ТУУЛ