БАТЛАВ. ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ  ДАХЬ

                                                                                                   СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ  ШҮҮГЧИЙН ҮҮРГИЙГ

                                                                                                 ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                      Г.ДАВААНАРАН

 

 

 

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЭРҮҮГИЙН

 ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

             

 

              2021.07.24                                                                                                                                              Ханбогд сум

 

 

Д/д

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

 

Шүүгдэгчийн овог нэр

 

Хуралдааны бусад оролцогчдын нэр

 

Хэргийн зүйл

Шүүх хуралдаан эхлэх огноо цаг , минут

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Г. Даваанаран

 

 

 

 

 

 

Н.Алтанцэцэг

Г.Шүрэнцэцэг

 

 

Улсын яллагч

 

 

В.Төгсбаяр

 

 

 

 

 

 

22.4-2

22.5-1

 

 

 

 

 

2021.07.28

10:00

 

 

Шүүгдэгчийн       өмгөөлөгч

 

 

Г.Мөнгөнцэцэг

М.Цэрэнханд

С.Мөнхтулга

С.Батбаяр

н.Батнасан

 

 

 

2.

 

Г. Даваанаран

 

А.Итгэл

Улсын яллагч

В.Төгсбаяр

17.4-1

17.3-1

 

2021.07.29

10:00

Хохирогч

Амуу тал ХХК

 

 

 

 

 

 

 

 3.

 

Г.Даваанаран

 

Ц.Отгонбаатар

Улсын яллагч

В.Төгсбаяр

 

27.10-1

 

2021.07.29

14:00

Х.И.Н.Өмгөөлөгч 

Б.Энхтуяа

Х.И.Нэхэмжлэгч

С.Мөнхбаатар

И.Хариуцагч

Д.Хуягбаатар

Ш.Өмгөөлөгч

Н.Энхтөр

 

                                      

                                    

 

 

 

                                         МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ

МЭРГЭЖИЛТНИЙ  ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                           Д.ТУУЛ

 

 

 

                                                                                 БАТЛАВ. ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ  ДАХЬ

                                                                                  СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ  ШҮҮГЧИЙН ҮҮРГИЙГ

                                                                                  ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                       Г.ДАВААНАРАН

 

 

                        

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН  ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

16

 

2021.07.24                                                                                                                                               Ханбогд сум    

                                                           

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

 

Нэхэмжлэгч

 

 

Шүүх хуралдааны бусад оролцогч

Хариуцагч

 

Маргааны төрөл

 

Шүүх хуралдаан эхлэх огноо, цаг минут

1.

Бүрэлдэхүүн

“Говийн шигтгээ”

 ХХК

 

 

Н.И.Төлөөлөгч

Н.Энхтөр

С.Мөнхчимэг

“Цэций хүлэг” ХХК

204 395 730 төгрөг гаргуулах тухай

2021.07.27

09:30

 

2.

 Бүрэлдэхүүн

“Идэр-Интернэшил” ХХК

 

 

Х.И.Төлөөлөгч               н.Туул

 

 

 

“Ийзи-Транспорт”

        ХХК

Эзэмшил газрыг чөлөөлүүлэх тухай

2021.07.27

10:00

3.

Г.Даваанаран

Ж.Энхсайхан

 

 

 

Ажиллаж байсан байдлыг тогтооолгох тухай

2021.07.27

14:00

4.

Г.Даваанаран

Х.Магсармаа

 

 

 

Ажиллаж байсан байдлыг тогтооолгох тухай

 

    2021.07.27

    14:30

 

 

 

 

 

   

                             МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ  

                             МЭРГЭЖИЛТНИЙ  ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                           Д.ТУУЛ