БАТЛАВ. ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ  ДАХЬ

                                                                                                 СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ  ШҮҮГЧИЙН ҮҮРГИЙГ

                                                                                                 ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                  Г.ДАВААНАРАН

 

 

 

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЭРҮҮГИЙН

 ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

             

 

              2021.07.30                                                                                                                                              Ханбогд сум

 

 

Д/д

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

 

Шүүгдэгчийн овог нэр

 

Хуралдааны бусад оролцогчдын нэр

 

Хэргийн зүйл

Шүүх хуралдаан эхлэх огноо цаг , минут

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Г. Даваанаран

 

 

 

 

 

 

   

    З.Алтантуяа

 

 

 

Улсын яллагч

 

 

В.Төгсбаяр

 

 

 

 

 

 

11.6-1

 

 

 

 

 

2021.08.04

10:00

 

Хохирогч

 

 

С.Мөнхцэцэг

Хохирогчийн өмгөөлөгч

 

Н.Энхтөр

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч

 

О.Оюунчимэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Г.Даваанаран

 

Ц.Отгонбаатар

Улсын яллагч

В.Төгсбаяр

 

27.10-1

 

2021.08.05

10:00

Х.И.Н.Өмгөөлөгч 

Б.Энхтуяа

Х.И.Нэхэмжлэгч

С.Мөнхбаатар

И.Хариуцагч

Д.Хуягбаатар

Ш.Өмгөөлөгч

Н.Энхтөр

 

                                     

                                    

 

 

 

                                         МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ

МЭРГЭЖИЛТНИЙ  ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                           Д.ТУУЛ

 

 

 

                                                                                 БАТЛАВ. ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ  ДАХЬ

                                                                                  СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ  ШҮҮГЧИЙН ҮҮРГИЙГ

                                                                                  ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                       Г.ДАВААНАРАН

 

 

                        

 

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН  ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

16

 

2021.07.30                                                                                                                                               Ханбогд сум    

                                                          

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

 

Нэхэмжлэгч

 

 

Шүүх хуралдааны бусад оролцогч

Хариуцагч

 

Маргааны төрөл

 

Шүүх хуралдаан эхлэх огноо, цаг минут

1.

Бүрэлдэхүүн

“Говийн шигтгээ”

 ХХК

 

 

Н.И.Төлөөлөгч

Н.Энхтөр

С.Мөнхчимэг

“Цэций хүлэг” ХХК

204 395 730 төгрөг гаргуулах тухай

2021.08.03

11:30

 

2.

 Бүрэлдэхүүн

“Идэр-Интернэшил” ХХК

 

 

Х.И.Төлөөлөгч               н.Туул

 

 

 

“Ийзи-Транспорт”

        ХХК

Эзэмшил газрыг чөлөөлүүлэх тухай

2021.08.03

12:00

3.

Г.Даваанаран

Д.Баярмөнх

 

 

Ч.Ууганбаяр

Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн тэтгэлэг

2021.08.05

14:30

 

 

 

 

 

   

                             МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ  

                             МЭРГЭЖИЛТНИЙ  ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                           Д.ТУУЛ