БАТЛАВ. ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ  ДАХЬ

                                                                                                 СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ  ШҮҮГЧИЙН ҮҮРГИЙГ

                                                                                                 ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                  Г.ДАВААНАРАН

 

 

 

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЭРҮҮГИЙН

 ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

             

 

              2021.08.06                                                                                                                                              Ханбогд сум

 

 

Д/д

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

 

Шүүгдэгчийн овог нэр

 

Хуралдааны бусад оролцогчдын нэр

 

Хэргийн зүйл

Шүүх хуралдаан эхлэх огноо цаг , минут

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Г. Даваанаран

 

 

 

 

 

 

   

Н.Алтанцэцэг

Г.Шүрэнцэцэг

 

 

Улсын яллагч

 

 

Д.Ган-Эрдэнэ

 

 

 

 

 

22.4-1

22.5-1

 

 

 

 

 

2021.08.09

09:00

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч

 

Г.Мөнгөнцэцэг

М.Цэрэнханд

С.Мөнхтулга

С.Батбаяр

н.Батнасан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Г.Даваанаран

 

Ц.Отгонбаатар

Улсын яллагч

В.Төгсбаяр

 

27.10-1

 

2021.08.05

10:00

Х.И.Н.Өмгөөлөгч 

Б.Энхтуяа

Х.И.Нэхэмжлэгч

С.Мөнхбаатар

И.Хариуцагч

Д.Хуягбаатар

Ш.Өмгөөлөгч

Н.Энхтөр

 

3.

Г.Даваанаран

З.Алтантуяа

Улсын яллагч

В.Төгсбаяр

11.6-1

2021.08.13

10:00

Хохирогч

С.Мөнхцэцэг

Хохирогчийн өмгөөлөгч

Н.Энхтөр

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч

О.Оюунчимэг

 

                                      

                                    

 

 

 

                                         МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ

МЭРГЭЖИЛТНИЙ  ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                           Д.ТУУЛ

 

 

 

 

                                                                                  БАТЛАВ. ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДАХЬ

                                                                                  СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ  ШҮҮГЧИЙН ҮҮРГИЙГ

                                                                                  ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                       Г.ДАВААНАРАН

 

 

                        

 

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН  ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

16

 

2021.08.06                                                                                                                                              Ханбогд сум    

                                                          

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

 

Нэхэмжлэгч

 

 

Шүүх хуралдааны бусад оролцогч

Хариуцагч

 

Маргааны төрөл

 

Шүүх хуралдаан эхлэх огноо, цаг минут

1.

Г.Батмөнх

Б.Баярмандах

 

 

Н.Өмгөөлөгч

А.Мөнхтуяа

Х.И.Төлөөлөгч

Ш.Сарангэрэл

С.Ганзориг

С.Гантөгс

18 840000 төгрөг гаргуулах тухай

2021.08.09

10:00

2.

Г.Даваанаран

  М.Оюунтунгалаг

 

 

 

 

 

 

 

Хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох тухай

2021.08.13

12:00

 

   

                             МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ  

                             МЭРГЭЖИЛТНИЙ  ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                           Д.ТУУЛ