БАТЛАВ. ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ  ДАХЬ

                                                                                                СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ  ШҮҮГЧИЙН ҮҮРГИЙГ

                                                                                                 ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                  Г.ДАВААНАРАН

 

 

 

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЭРҮҮГИЙН

 ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

             

 

              2021.08.13                                                                                                                                              Ханбогд сум

 

 

Д/д

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

 

Шүүгдэгчийн овог нэр

 

Хуралдааны бусад оролцогчдын нэр

 

Хэргийн зүйл

Шүүх хуралдаан эхлэх огноо цаг , минут

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

Г. Даваанаран

 

 

 

 

 

Ж.Ганбаатар

 

 

Улсын яллагч

 

 

Д.Ган-Эрдэнэ

 

 

 

 

 

 

11.6-1

 

 

 

 

2021.08.16 14:00

 

 

Хохирогч

 

 

Ч.Наранцогт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Г.Даваанаран

 

Ц.Отгонбаатар

Улсын яллагч

Ган-Эрдэнэ

 

27.10-1

 

2021.08.20 10:00

Х.И.Н.Өмгөөлөгч 

Б.Энхтуяа

Х.И.Нэхэмжлэгч

С.Мөнхбаатар

И.Хариуцагч

Д.Хуягбаатар

Ш.Өмгөөлөгч

Н.Энхтөр

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

Г. Даваанаран

 

 

 

 

 

 

   

П.Ганбаатар

А.Тунгалаг

 

 

Улсын яллагч

 

 

Д.Ган-Эрдэнэ

 

 

 

 

 

 

24.8-1

 

 

 

 

 

2021.08.20 14:00

 

 

 

 

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч

 

Э.Энххэрлэн

Б.Тэнгис

 

                                     

                                    

 

 

ШҮҮГЧИЙН ТУСЛАХ                                                          Х.УУГАНБАТ

 

 

ДАХЬ

                                                                                  СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ  ШҮҮГЧИЙН ҮҮРГИЙГ

                                                                                  ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                       Г.ДАВААНАРАН

 

 

                        

 

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН  ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

16

 

2021.08.13                                                                                                                                              Ханбогд сум    

                                                           

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

 

Нэхэмжлэгч

 

 

Шүүх хуралдааны бусад оролцогч

Хариуцагч

 

Маргааны төрөл

 

Шүүх хуралдаан эхлэх огноо, цаг минут

1.

Г.Даваанаран

Ц.Батсуурь

 

 

 

Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

2021.08.19 10:00

2.

 Г.Даваанаран

С.Амарбаясгалан

 

Өмгөөлөгч Н.Энхтөр

Г.Мөнгөнцэцэг

 

 

 

Ц.Бүжидмаа

6.400.000 төгрөг гаргуулах тухай

2021.08.19

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ШҮҮГЧИЙН ТУСЛАХ                            Х.УУГАНБАТ