БАТЛАВ.

                                                                              ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ  ДАХЬ

                                                                              СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ  ШҮҮГЧ                             Д.БАТТУЛГА

 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ЭРҮҮГИЙН

 ХЭРГИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

             

                2021.08.23                                                                                                                                             Ханбогд сум

 

Д/д

Шүүх бүрэлдэхүүн болон шүүгчийн нэр

 

Шүүгдэгчийн овог нэр

 

Хуралдааны бусад оролцогчдын нэр

 

Хэргийн зүйл

Шүүх хуралдаан эхлэх огноо цаг , минут

 

 

1.

 

 

Г.Даваанаран

 

 

С.Дашзэвэг

 

Улсын яллагч

 

Д.Ган-Эрдэнэ

 

 

 

27.10.2-2.3

 

 

 

 2021.08.23

10:00

 

Хохирогч

 

Э.Мөнхсүх

 

Ш.Өмгөөлөгч

 

Х.Даваасүрэн

 

 

 

 

2.

    Г.Батмөнх

   Д.Баттулга

Г.Даваанаран

 

 

 

 

Ч.Алтанхүү

 

 

 Улсын яллагч

 

Б.Энхмэнд

 

 

 

 

10.1-1

 

 

 

2021.08.24 10:00

Х.Х.Ё.Төлөөлөгч

Д.Баттогтох

Х.Х.Ё.Т.Өмгөөлөгч

Д.Оюун-Эрдэнэ

Шинжээч эмч

Б.Баярхүү

Иргэдийн төлөөлөгч

Э.Бямбацэцэг

Ш.Өмгөөлөгч

Э.Ганбат

Ч.Наранцэцэг

 

 

3.

 

Г.Даваанаран

Д.Баттулга

Г.Батмөнх

 

 

Ж.Ширнэндорж

Улсын яллагч

Б.Энхмэнд

 

12.1-4

12.2-3

 

2021.08.24

14:00

Иргэдийн төлөөлөгч

 

Б.Батбаяр

Шинжээч эмч

Б.Баярхүү

Ш.Өмгөөлөгч

Э.Дөлгөөн

 

 

 

 

 

4.

 

 

Г. Даваанаран

 

 

 

 

Н.Алтанцэцэг

Г.Шүрэнцэцэг

 

Улсын яллагч

 

Д.Ган-Эрдэнэ

 

 

 

 

22.4-1

22.5-1

 

 

 

 

2021.08.25

12:00

 

 

Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч

 

Г.Мөнгөнцэцэг

М.Цэрэнханд

С.Мөнхтулга С.Батбаяр

н.Батнасан

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

Д.Баттулга

 

 

 

 

      Э.Уранбилэг

 

Улсын яллагч

 

В.Төгсбаяр

 

 

 

 

 

17.4-1

 

 

 

2021.08.26

12.00

 

Хохирогч

 

Акума –Эрин ХХК

 

Х.Х.Ё.И.Төлөөлөгч

 

З.Буяндаваа

 

Ш.Өмгөөлөгч

Т.Ариунболд

 

6.

Г.Даваанаран

 

   

   З.Алтантуяа

Улсын яллагч

Д.Ган-Эрдэнэ

 

11.6-1

 

2021.08.26

14:00

Хохирогч

С.Мөнхцэцэг

Хохирогчийн өмгөөлөгч

Н.Энхтөр

Шинжээч эмч

н.Шүрцэцэг

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

Г.Батмөнх

Д.Баттулга

Г.Даваанарн

 

 

    Л.Энхбаяр

Б.Хүрэлтогоо

 

Улсын яллагч

Б.Энхмэнд

10.1.2-2.11

 

2021.08.27

 12:00

Х.Х.Ё.Төлөөгөгч

Ц.Рэнцэндорж

Ц.Даваахүү

Х.Х.Ё.Төлөөлөгч өмгөөлөгч

Ц.Баярмаа

Шүүдэгч                             өмгөөлөгч

Н.Энхтөр А.Очбадрал Б.Азжаргал

И.Олонмөнх

Гэрч

Б.Мөнхбат

Д.Эрдэнэцогт

Иргэдийн төлөөлөгч

Б.Цэцэгсайхан

                               

                                                           

                                                         ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧИЙН  ТУСЛАХ                            Ц.ГАНТУЯА

 

 

 

                                                                         БАТЛАВ.

                                                                                                       ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД

                                                                                                  СУМ ДАХЬ  СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН

                                                                                    ЕРӨНХИЙ  ШҮҮГЧ                              Д.БАТТУЛГА

 

                        

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН

ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН  ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ТОВ

16

 

2021.08.23                                                                                                                                                Ханбогд сум    

                                                          

Шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүн

 

Нэхэмжлэгч

 

 

Шүүх хуралдааны бусад оролцогч

Хариуцагч

 

Маргааны төрөл

 

Шүүх хуралдаан эхлэх огноо, цаг минут

1.

Г.Батмөнх

“Говийн шигтгээ”

ХХК

 

С.Мөнхчимэг

Н.Энхтөр

Ц.Төмөр

О.Мягмарсүрэн

 

“Асартайн говь”

ХХК

448,542.960 төгрөг гаргуулах тухай

2021.08.23 10:00

2.

Д.Баттулга

О.Мөнхцэцэг

 

Нэхэмлэгчийн өмгөөөлгч

С.Базардорж

 

Хариуцагчийн төлөөлөгч

Н.Гарьдхүү

Т.Батхуяаг

 

19 000 000 төгрөг гаргуулах тухай

 

2021.08.25

10:00

3.

Д.Баттулга

 

 

“Говийн шигтгээ”

ХХК

 

Н.Төлөөлөгч

С.Мөнхчимэг

Н.Өмгөөлөгч

Н.Энхтөр

Х.И.Төлөөлөгч

Б.Ганхүү

Х.Өмгөөлөгч

Н.Гарьдхүү

 

“Цэций хүлэг”

ХХК

204 395 730 төгрөг гаргуулах тухай

2021.08.26

10:00

 

4.

 Г.Даваанаран

Г.Хишигжаргал

 

 

                  Г.Түвшинтөгс

 Гэрлэлт цуцлуулах, тэтгэлэг тогтоолгох

2021.08.2612:00

5.

Д.Баттулга

“Базарсад билэг”

ХХК

 

Н.Төлөөлөгч

Ч.Баатар

Н.И.Төлөөлөгч

О.Дарханбаатар

“Уугуул хишигтэн групп” ХХК

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч О.Өлзийсайхан

 

198 878 118 78 төгрөг гаргуулах тухай

2021.08.27

10:00

 

 

 

                         

ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧИЙН ТУСЛАХ                                   Ц.ГАНТУЯА