2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр товлогдсон Ц.Мөнхдэлгэрийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийг ерөнхий шүүгч Д.Баттулга даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагын хангаж шийдвэрлэв.

2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр товлогдсон А.Төрхүүгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийг ерөнхий шүүгч Д.Баттулга даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагын хангаж шийдвэрлэв.

2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр товлогдсон Д.Мөнхцэцэгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийг ерөнхий шүүгч Д.Баттулга даргалж, хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагын хангаж шийдвэрлэв.

2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр товлогдсон Э.Баянмөнхийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэргийг ерөнхий шүүгч Д.Баттулга даргалж, хянан хэлэлцээд хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэв.