Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2023-02-01  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ХЭРЭГ ХУВААРИЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

ХЭРЭГ ХУВААРИЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

Огноо: 2023-01-12  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОГТООЛ

Огноо: 2022-11-18  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ ХИЙГДЭВ

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ХАНБОГД СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТ ХИЙГДЭВ

Огноо: 2022-04-25  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Бүх нийтийн мод тарих үйл ажиллагаанд оролцов

Бүх нийтийн мод тарих үйл ажиллагаанд оролцов

Огноо: 2022-04-14  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Б.Ундрал, Н.Мөнгөнцэцэг, Шүүгчийн хараат бус байдал, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах албаны дарга Х.Билгүнзаяа нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Б.Ундрал, Н.Мөнгөнцэцэг, Шүүгчийн хараат бус байдал, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах албаны дарга Х.Билгүнзаяа нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум