Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2020-12-31  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

шинэ жилийн мэнд хүргэе

шинэ жилийн мэнд хүргэе

Огноо: 2020-12-30  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

2020 оны Шүүхийн Тамгын газрын үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайланг шүүгч ажилтны нэгдсэн хурлаар хэлэлцлээ.

2020 оны Шүүхийн Тамгын газрын үйл ажиллагааны жилийн эцсийн тайланг шүүгч ажилтны нэгдсэн хурлаар хэлэлцлээ. Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2-д “Шүүхийн тамгын газрын дарга үйл ажиллагаагаа хариуцан тайлагнана.” гэж заасны дагуу Өм

Огноо: 2020-12-17  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Дархлаагаа дэмжиж, цар тахлаас сэргийлье.

Дархлаагаа дэмжиж, цар тахлаас сэргийлье.

Огноо: 2020-12-17  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛ”-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЦАХИМ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛ”-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЦАХИМ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Огноо: 2020-12-17  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Монголын Хуульчдын Холбооны “Хүндэт тэмдэг”-ээр шагнуулав.

Монголын Хуульчдын Холбооны “Хүндэт тэмдэг”-ээр шагнуулав.