Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2022-04-25  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Бүх нийтийн мод тарих үйл ажиллагаанд оролцов

Бүх нийтийн мод тарих үйл ажиллагаанд оролцов

Огноо: 2022-04-14  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Б.Ундрал, Н.Мөнгөнцэцэг, Шүүгчийн хараат бус байдал, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах албаны дарга Х.Билгүнзаяа нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Б.Ундрал, Н.Мөнгөнцэцэг, Шүүгчийн хараат бус байдал, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах албаны дарга Х.Билгүнзаяа нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум

Огноо: 2022-04-01  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

2022 ОН 1-Р УЛИРЛЫН БАЙДЛААР ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХЯНАЛ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

Түс шүүхийн тамгын газраас Шүүхийн захиргааны ажилтны үйл ажиллагаанд шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 43 дугаар тушаалаар батлагдсан Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ

Огноо: 2022-04-06  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ХАНБОГД СУМЫН ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Шүүх эрх мэдлийн байгууллагын нээлттэй ил тод байх зарчмыг хэрэгжүүлэх, шүүн таслах ажиллагаанд 2022-2024 оны оролцох шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийг орон нутгийн иргэдээс санамсаргүй сонголтын аргаар 4 сумаас нийт 243 шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч сонгог

Огноо: 2022-04-04  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн захиргааны ажилтны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө баталлаа.

Шүүхийн захиргааны ажилтны 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө баталлаа.