Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2020-12-03  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

“Архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль“-ийн шинэчилсэн найруулгыг танилцуулах сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа

“Архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль“-ийн шинэчилсэн найруулгыг танилцуулах сургалтыг цахимаар зохион байгууллаа

Огноо: 2020-11-19  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн захиргааны зарим ажилчдад түлээ нүүрсний дэмжлэг үзүүллээ

Шүүхийн захиргааны зарим ажилчдад түлээ нүүрсний дэмжлэг үзүүллээ

Огноо: 2020-11-09  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын талаар хэлэлцүүлэг хийлээ.

Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын талаар хэлэлцүүлэг хийлээ.

Огноо: 2020-10-23  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛӨӨС СПОРТЫН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛӨӨС СПОРТЫН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Огноо: 2020-10-22  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Цагдаагийн тасагтай уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.

Цагдаагийн тасагтай уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.