Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2022-02-16  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Төрийн албаны тусгай шалгалт зарлагдлаа

Төрийн албаны тусгай шалгалт зарлагдлаа

Огноо: 2021-10-06  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН БАЙРНЫ ДЭЭВЭР БҮРЭН СОЛИХ, ГАДНА ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЛЭЭ.

ШҮҮХИЙН БАЙРНЫ ДЭЭВЭР БҮРЭН СОЛИХ, ГАДНА ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЛЭЭ.

Огноо: 2021-10-07  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГАД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГАД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

Огноо: 2021-06-29  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн захиргааны ажилтны ажлын байран дахь цахим сургалтад хамрагдлаа.

Шүүхийн захиргааны ажилтны ажлын байран дахь цахим сургалтад хамрагдлаа.

Огноо: 2021-06-29  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.