Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2020-12-17  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүхэд Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн, Бичиг хүргэгчийн ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь Сум дундын шүүхэд Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн, Бичиг хүргэгчийн ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.

Огноо: 2020-12-11  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН МАНЛАЙ СУМАНД ГЭРЧ АСУУЖ АЖИЛЛАА

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН МАНЛАЙ СУМАНД ГЭРЧ АСУУЖ АЖИЛЛАА

Огноо: 2020-12-09  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний түр аргачлалыг Мөрдлөг болгон ажиллаж байна

Эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний түр аргачлалыг Мөрдлөг болгон ажиллаж байна

Огноо: 2020-12-08  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Шүүхэд баярлалаа

Шүүхэд баярлалаа

Огноо: 2020-12-08  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Эд мөрийн баримтыг журмын дагуу устгаж ажиллаа

Эд мөрийн баримтыг журмын дагуу устгаж ажиллаа