Танилцуулга

НАНЖИДЫН БАЯРЖАРГАЛ

2000-2005 онд Их засаг Их сургуулийн эрх зүйч

2010-2012 оны Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Дархан салбар Англи хэлний багш

2016-2018 онд  Удирдлагын академи Төрийн алба удирдлагын сургуулийн Төрийн захиргааны менежерээр тус тус төгссөн.

2007-2010 он Сүхбаатар дүүргийн 4-р сургууль АЗЭСургууль  захирлын туслах нарийн бичиг, Нийгмийн ухааны багш

2010-2011 онд Монголын өмгөөлөгчийн Холбоонд өмгөөлөгчийн туслах

2012-2013 онд Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэст мэргэжилтэн

2013-2018 онд Дархан-Уул аймгийн Хөдөлмөр халамжийн Үйлчилгээний газар Хүний нөөц, хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын мэргэжилтнээр тус тус ажиллаж байсан.

2018 оны 09 сарын 20-ний өдрөөс эхлэн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын  шүүхийн тамгын газрын даргаар ажиллаж байна.