Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2021-10-07  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГАД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГАД ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ.

Огноо: 2021-10-06  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН БАЙРНЫ ДЭЭВЭР БҮРЭН СОЛИХ, ГАДНА ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЛЭЭ.

ШҮҮХИЙН БАЙРНЫ ДЭЭВЭР БҮРЭН СОЛИХ, ГАДНА ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЛЭЭ.

Огноо: 2021-06-29  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхийн мэдээллийн хаанаас авдаг вэ?