Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2021-06-29  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

Огноо: 2021-06-29  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн захиргааны ажилтны ажлын байран дахь цахим сургалтад хамрагдлаа.

Шүүхийн захиргааны ажилтны ажлын байран дахь цахим сургалтад хамрагдлаа.

Огноо: 2021-05-31  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид цахимаар сургалт зохион байгууллаа.

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид цахимаар сургалт зохион байгууллаа.

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхийн мэдээллийн хаанаас авдаг вэ?